Vattenkassetter

Vattenkassett/infiltrationstunnel

Godkända Avlopps vattenkassetter är ett buffert system som används för att kunna ta hand om stora vattenvolymer under kort tid från tex. takavvattning, parkeringsytor, reningsverk mm. då en vanlig infiltration eller stenkista inte klarar av att ta emot stora volymer.
Vattenkassetterna används styckvis eller monteras ihop till en större enhet och kan på så sätt ta emot väldigt stora volymer på en liten yta som sedan kan under en längre period dräneras vidare ut i naturen eller till kommunens dagvattensystem (beroende på hur man konstruerar magasineringen).

Kassetterna är öppna i botten och är slitsade i väggarna, varje kassett rymmer 310l och kan enkelt kopplas samman till större enheter. Dessa placeras på en dränerande grusbädd, inkommande vattenledning/rör leds in i gaveln på kassetten. Vattnet kan sedan fylla på kassetten och sedan dräneras ut i ett långsammare tempo.
Konstruktionen är förstärkt så beroende på gräv/placerings djup går det att montera dom under körbar väg även för tung trafik.
För detaljinformation se vår dokumentbank.

Kassetter och gavlar levereras separat, det åtgår ett gavelpaket/tunnel.

Mått Kassetter: LxBxH
1200x800x400mm
Volym: 310l
Vikt: 9,5kg

Mått Gavel:
700x400mm
Vikt: 1,8kg

Vattenkassetter/Infiltrationstunnel funktion
Funktion vattenkassett
Vattenkassetter/Infiltrationstunnel Godkända Avlopp
Vattenkassett
Gavel vattenkassett
Gavel vattenkassett
Vattenkassetter ihopkopplade
Vattenkassett/Infiltrationstunnel
Vattenkassett/Infiltrationstunnel
Vattenkassetter/Infiltrationstunnel