Godkända avlopp i Sverige AB

Service

Är det dags för service av Mälaren? 

När den röda lampan lyser rött står det i menyn (styrenheten i skåpet) vad som ska utföras. Är det service eller slamtömmning så kontakta oss nästkommande vardag.

Vid bråskande fall gällande reningsverket Mälaren skicka sms på tel: 0702-74 95 06 OBS detta nummer svarars det ej på under helger enbart sms.

Maila till service@godkandaavlopp.se eller ring 011-12 68 00

 

I sammarbete med Avlopp & Krestlopp AB utförs besiiktning av befintliga avloppsanläggningar.

service@godkandaavlopp.se