Service

Är Det Dags För Service Av Ditt Mälaren?

När den röda lampan lyser rött står det i menyn (styrenheten i skåpet) vad som är orsaken till larmet.

(Om larmsignalen är störande tryck på OK knappen på styrenheten så tystnar den i 72h)
Några vanliga orsaker till larm är:
-Dags för service, detta måste återställas vid service på reningsverket.
-Vid ett längre strömavbrott kommer det varna för ström/batterifel, detta återställer sig självt när strömmen kommer tillbaka.

Är det dags för service så kontakta oss på Godkända Avlopp eller din servicepartner.
Dom som utför servicen gör det enligt tillverkarens rekommendationer och använder enbart originaldelar vid service.
Alla servicepartners är utbildade och certifierade av Godkända Avlopp.
Indikerar displayen andra driftstörningar än ovan nämnda, kontakta oss på Godkända Avlopp eller din servicepartner.

Gäller det slamtömning, kontakta den som ombesörjer slamtömning, vanligen den kommunen du bor i.

Vill du beställa service eller göra en felanmälan använd formuläret här bredvid.
eller ring 011-12 68 00
Vi har öppet alla helgfria vardagar 08.00-17.00

OBS! Du kan fortfarande använda ditt avlopp som vanligt även om reningsverket larmar eller om det är strömavbrott. Mälaren fungerar då som en traditionell trekammar brunn, men givetvis ska ev. driftstörningar åtgärdas omgående för fullgod rening.

Vill du teckna ett serviceavtal?

Har du ett serviceavtal kommer vi eller någon av våra servicepartners en gång/år och gör en service och genomgång av reningsverket (flera gånger/år vid större reningsverk).
Vid tecknande av serviceavtal ingår även en processgaranti.

Ladda ner ett avtal och fyll i det, sen skickar du in det digitalt eller med brev till Godkända Avlopp

Ladda ner PDF
Serviceavtal 2023

Det som ingår i servicen är:

•Genomgång av funktioner
•Kontroll av slamnivå
•Mätning av aktivt slam
•Återställning av serviceindikator
•Kontroll av slangar och anslutningar
•Provkörning
•Rengöring/byte av luftfilter
•Byte av membran i luftpump(vart 3:e år)
•Rengöring av syremembran(vart 5:e år)
•Dokumentation på utförd service
•Önskas provtagning kan det utföras mot beställning (kostnad enligt externt laboratoriers prislista)

Slitagedelar som byts vid service såsom luftfilter, luftmembran till pumpen (vid membranbyte) mm. debiteras enligt gällande prislista och ingår ej i årsavgiften.

Godkända Avlopp följer den allmänna prisutvecklingen och kan komma att ändra priser utan förvarning.

    För dig som har ett reningsverk av annan modell än Mälaren och som tidigare fått service utförd av Godkända Avlopp så ber vi dig att kontakta.
    Biokube Vänligen kontakta Svenskt Avlopp på tele: 0171-311 00
    Sterom Vänligen kontakta Sterom på tele: 0512-30 20 10