Service

Är det dags för service av ditt Mälaren? 

När den röda lampan lyser rött står det i menyn (styrenheten i skåpet) vad som är orsaken till larmet.
(Om larmsignalen är störande tryck på OK knappen på styrenheten så tystnar den i 72h)
Några vanliga orsaker till larm är:
-Dags för service, detta måste återställas vid service på reningsverket.
-Vid ett längre strömavbrott kommer det varna för ström/batterifel, detta återställer sig självt när strömmen kommer tillbaka.

Är det dags för service så kontakta oss på Godkända Avlopp eller din servicepartner.
Dom som utför servicen gör det enligt tillverkarens rekommendationer och använder enbart originaldelar vid service.
Alla servicepartners är utbildade och certifierade av Godkända Avlopp.
Indikerar displayen andra driftstörningar än ovan nämnda, kontakta oss på Godkända Avlopp eller din servicepartner.

Gäller det slamtömning, kontakta den som ombesörjer slamtömning, vanligen den kommunen du bor i.

Vill du beställa service eller göra en felanmälan använd formuläret här bredvid.
eller ring 011-12 68 00
Vi har öppet alla helgfria vardagar 08.00-17.00

OBS! Du kan fortfarande använda ditt avlopp som vanligt även om reningsverket larmar eller om det är strömavbrott. Mälaren fungerar då som en traditionell trekammar brunn, men givetvis ska ev. driftstörningar åtgärdas omgående för fullgod rening.

    För dig som har ett reningsverk av annan modell än Mälaren och som tidigare fått service utförd av Godkända Avlopp så ber vi dig att kontakta.
    Biokube Vänligen kontakta Svenskt Avlopp på tele: 0171-311 00
    Sterom Vänligen kontakta Sterom på tele: 0512-30 20 10