För Installatörer

Viktiga punkter vid installation av reningsverk.

 • I styrskåpet finns det ett kuvert med installationsmanual, färdigställanderapport, kundens manual samt bakteriepåsar. Se till att användaren av Mälaren får kuvertet efter avslutad installation.
 • Se över ventilationen på huset så det finns en fungerande ventilation enligt svensk byggstandard, om inte måste detta åtgärdas innan reningsverket startas.
 • Finns misstanke om högt grundvatten bör reningsverket förankras. Dom ingjutna öglorna är avsedda för detta ändamål.
  Vid risk för extremt högt vatten (upp till halsen på reningsverket) skall gropen även dräneras på lämpligt sätt.
 • Isolering skall monteras horisontellt runt halsen ca: 2x2m
 • Vatten skall fyllas till minst 50% innan installationen är klar (motfyllning behövs dock inte under installation)
 • Reningsverket skall vara uppstartat och i drift när installatören lämnar, Godkända Avlopp gör endast drifts/installations kontroll inom 10 veckor EJ driftsättning.
 • Färdigställanderapporten skall skickas till Godkända Avlopp efter avslutad installation för att vi ska kunna följa upp installationen och ha kännedom om placering av reningsverket.
  Den skall dock inte blandas ihop med rapporten som skall skickas till Miljöenheten i kommunen.

  Använd gärna vår digitala rapport här bredvid för enkel installationsrapport. Annars går det även att mejla eller skicka den i brev.

Färdigställanderapport för utskrift

Färdigställandeintyg (entreprenörsrapport)

Installationsmanualer för Mälaren LÅG

Inatallationsmanual Mälaren 6,8,12 Låg
Inatallationsmanual Mälaren 25 Låg
Inatallationsmanual Mälaren 18 Låg
Inatallationsmanual Mälaren 35 Låg

Installationsmanualer för Mälaren Smal

Installationsmanual Mälaren 6,8,12
Installationsmanual Mälaren 18
Installationsmanual Mälaren 25
Installationsmanual Mälaren 35
Installationsmanual Mälaren 50

Digital färdigställanderapport

Fyll i färdigställanderapporten digitalt här, viktigt att det är fastighetsadressen som reningsverket är placerat på och ägarens uppgifter.

  Välj datum för installationen (obligatorisk)