Roxen Reningsverk

Reningsverk Roxen - kemikaliefritt minireningsverk

Roxen är ett billigt minireningsverk från Godkända Avlopp för dig som
inte har behov av ett reningsverk för hög skyddsnivå.

Roxen är givetvis kemikaliefritt och har inga extra tillsatser eller filtersäckar precis som sin storasyster Mälaren.
Det är enkelt att sköta själv och serviceavtal finns att teckna.
Reningsverket styrs av en luftpump, en luftfördelare samt en tidsstyrning.
Det går enkelt och snabbt att montera vilket håller nere
installationskostnaderna.
Roxen är CE-godkänt enligt EN 12556-3.

Med sitt låga pris är det ett utmärkt alternativ till traditionell
trekammarbrunn med markbädd.

Tank och styrskåp

Teknisk förklaring

Roxen är ett genomströmnings reningsverk med två kammare och biologisk rening utan Kemikalier, till skillnad från Mälaren som är ett SBR reningsverk (Satsvis Biologiskt Reningsverk)

I Roxen kommer avloppet in på inloppssidan där fekalier och papper mm. slås sönder med luft till mindre partiklar. I botten på tanken sitter ett ett annat luftmembran som producerar små luftbubblor som skapar en syrerik miljö i tanken och med hjälp av bakterier renas avloppsvattnet från fosfor, kväve mm.
Flödet är “konstant” vilket innebär att kommer det in 20liter så går det ut 20liter renat avloppsvatten.

För mer information kontakta oss här.

RENINGSVÄRDEN

• P TOT (FOSFOR TOTALT) 86%
• N TOT (KVÄVE TOTALT) 62%
• BOD 5 92%