Siljan Pumpbrunnar

PUMPBRUNNAR

Kontakta Godkända Avlopp för mer information

Siljan pumpstation för gråvatten 

Pumpstationen finns i två höjder som standard 1550mm och 1900mm.
Den levereras med en standard pump monterad på grepprör och enkeladapter för snabb och enkel bortmontering vid service. Utloppet är förberett för montering av
en PEM 32 slang. Hål för inlopp (110mm) och elkabelrör borras vid installation för maximal flexibilitet.
Pumpbrunnen har med sin klotformade underdel en stor pumpsump (150l) och votad botten. Den är i sin tur monterad på en slät platta med stöd, denna platta har två funktioner, dels minimerar den risken för att den flyter upp vid högt grundvatten och dels gör den monteringen väldigt enkel då den står plant och still vid återfyllningen av gropen, man klarar det lätt om man är ensam i grävmaskinen.
Siljan passar bra att montera efter reningsverket eller slamavskiljaren om man har problem med fall eller måste pumpa till en markbädd eller liknande. Den passar också bra till att pumpa dränerings vatten från husgrunder, pooler mm.
För detaljinformation se vår dokumentbank.