Siljan Pumpbrunnar

PUMPBRUNNAR

Siljan pumpstation för gråvatten 

Pumpstationen finns i två höjder som standard 1550mm och 1900mm.
Den levereras med en länspump monterad på grepprör och enkeladapter för snabb och enkel bortmontering vid service. Utloppet är förberett för montering av en PEM 32 slang. Hål för inlopp (110mm) och elkabelrör borras vid installation för maximal flexibilitet.
Pumpbrunnen har med sin kilformade underdel en stor pumpsump (150l) vilket är bra för pumpen då antalet start och stopp blir färre och pumpen håller längre.
Den kilformade botten gör förutom en stor pumpsump att den minimerar risken för att den flyter upp vid högt grundvatten och dessutom gör den monteringen väldigt enkel då den står plant och still vid återfyllningen av gropen, man klarar det lätt även om man är ensam i grävmaskinen.
Siljan passar bra att montera efter reningsverket eller slamavskiljaren om man har problem med fall eller måste pumpa till en markbädd eller liknande. Den passar också bra till att pumpa dräneringsvatten från husgrunder, pooler mm. Pumpens kapacitet är 140 l/min och 7m höjd (0,7bar) och klarar upp till 10mm stora partiklar.

För detaljinformation se vår dokumentbank.