Mälaren Reningsverk

Kontrollerat av BOVERKET

Mälaren är marknadens modernaste reningsverk

Mälaren är ett modernt kemikalie och tillsatsfritt minireningsverk för all typ av avloppsvatten från ett eller flera normalhushåll.
Det är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige även med dom högsta kraven på rening.

Slipp hantering av kemikalier, tunga 500kg säckar som ska bytas och deponeras, det finns inte heller några offeranoder i reningsverket som måste bytas för att reningen ska fungera.
Detta gör att Mälaren är det mest lättskötta minireningsverket på marknaden och många av våra kunder väljer därför att sköta den årliga servicen själva (vill du sköta servicen själv så hör först med miljökontoret vad som gäller i din kommun).
I reningsverket finns inga rörliga delar eller elektriska pumpar som kan krångla, allt sitter i ett ovanjord placerat styrskåp, detta bidrar också till Mälarens enkla uppbyggnad.

Tekniken är patenterad och välbeprövad med 1000 tals sålda reningsverk runt om i Europa.
Det är framtidssäkert i och med att vi inte tillsätter några kemikalier, med det menas att skulle regler ändras i framtiden så har vi alla möjligheter att anpassa Mälaren till dom ev. nya regler som kan komma. Det är svårare i reningsverk som tex använder kemikalier eller fosforsäckar för sin rening.

Mälaren har en rotationsgjuten tank i polyetenplast vilket innebär att det inte är några skarvar eller fogar, halsen svetsas på plats i fabriken. Man använder heller ingen återvunnen plast vid tillverkningen vilket gör plasten mjuk och smidig och inte riskerar att spricka. Förankrings/lyftöglor finns ingjutna i tanken.

Hela reningsverket styrs av en luftpump och en styrdator, allt monteras ovan jord så man inte riskerar översvämning i elektroniken. Mellan tanken och styrskåpet går det enbart luftslangar, styrskåpet går att placera upp till 8m från tanken.

Mälaren 8 monterat vid två sommarstugor någonstans i Kolmårdsskogaran
Mälaren Reningsverk - 20 års garanti

Garanti

Mälaren har 20års garanti på tanken och övriga delar.
På elektroniken är det 3års garanti.
Tecknar man ett serviceavtal ingår även en processgaranti.
Tankens livslängd beräknas till 200år+

Garantin täcker inte slitage och förbrukningsmaterial, ej heller misskötsel och/eller yttre omständigheter såsom blixtnedslag, översvämning mm.

Processgaranti

Processgaranti lämnar vi om man har ett giltigt serviceavtal. Garantin innebär att vi garanterar att reningsverket klarar vid installationsdatum gällande miljökrav. För att processgarantin ska gälla krävs förutom ett serviceavtal att reningsverket är rätt installerat enligt monteringsanvisningen, att det finns en fungerande avluftning samt att det sköts enligt manualen dvs. inget olämpligt spolas ned i avloppet.

Driftskostnad

Mälaren kräver ström för driften, slamtömning samt om man väljer ett serviceavtal.
Elförbrukningen är ca: 0,72kwh/dygn (för Mälaren 6–12)
Slamtömningspriset varierar mellan kommuner men ett snitt på 1300sek/tömning är rimligt att förvänta sig.
Serviceavtal kostar från 2900sek/år beroende på modell av Mälaren.
(priser hösten 2021)

Installation

Väl på plats i marken tar Mälaren väldigt litet utrymme, det man ser är ett brunnslock och ett styrskåp.
Installationen görs oftast på 1–2 arbetsdagar, man får räkna med att det blir stökigt på tomten under tiden och det kommer behövas snyggas till med nytt gräs osv. när marken åter har satt sig. Hur man gör skiljer sig givetvis efter förhållanden men vanligtvis placeras reningsverket bredvid den befintliga slamkammaren ofta en trekammarbrunn, och man gör allt klart med det nya innan man kopplar om inkommande rör, allt för att få så kort driftstopp som möjligt. Rådgör med din gräventreprenör så ni kommer överens om slutresultatet innan grävningen börjar.
När monteringen är klar startar entreprenören reningsverket så det kan användas. Entreprenören skickar även in en entreprenörsrapport till Godkända Avlopp, när vi mottagit den gör vi en installationskontroll.

Reningsverk Mälaren - nergrävning av reningsverk

Installationskontroll

En installation/funktionskontroll görs av oss eller någon av våra servicepartners normalt inom 10v från färdig installation. Då kommer vi eller någon av våra servicepartners och kontrollerar och provkör alla funktioner.

Slamtömning

Alla Mälaren reningsverk är anpassade för slamtömning 1gång/år.
I vissa fall som tex. semesterboenden som inte används permanent kan man ansöka hos kommunen om att få slam tömma vart annat år.

Placering på tomten

Tanken bör placeras max 10m från farbar väg för att inte riskera extra avgifter vid slamtömning. Det kan heller inte placeras lägre än 6m under vägens nivå då slambilen inte klarar att tömma från lägre nivåer än så.
Självklart måste placeringen anpassas efter befintliga ledningar i mark om man inte vill göra nytt. I värsta fall om inget annat går så kan man pumpa in avloppet till reningsverket.

Styrskåpet placeras upp till 8m från tankens placering, gärna lite undanskymt men ändå så man ser larmlampan. Reningsverkets luftpump surrar när den går så för att inte störas av ljudet från den rekommenderar vi att man tar hänsyn till sovrumsfönster och uteplatser/altaner.

Reningsverk Mälaren - brunnslock till reningsverk i trädgård
Ventilation

Lukt

Reningsverket luktar normalt sett inte och luktar man i tanken märker man att det luktar förvånande mycket tvål. Men när reningsverket är nytt kan det komma lukter från det innan bakterie processen har kommit i gång ordentligt, vanligen någon månad beroende på hur mycket reningsverket används.

Ventilation av avloppssystem

Enligt gällande regelverk och byggstandard för avloppsystem i Sverige så måste det finnas en fungerande avluftning på husets avloppsystem.
Det är också avgörande för funktionen och lukt att ventilationen i fastighetens avloppssystem fungerar som den ska. Det får inte sitta vakuumventiler som ventilation och ventilationsröret skall mynna på/över taket, gärna över takets nock, så vinden kan föra bort ev. dofter från avloppssystemet.
Saknar man ventilation eller om den är igensatt måste det åtgärdas.

Vilken storlek på Mälaren ska jag välja?

Mälaren reningsverk finns i storlekarna 6-50PE som standard, där siffran anger hur många permanent boende personer som reningsverket hanterar. Dvs. en Mälaren 6 hanterar avloppet från 6 personer som är permanent boende i hushållet.

I Sverige räknas ett hushåll till 5 personer och till det passar en Mälaren 6, två hushåll är 10 personer och då passar en Mälaren 12 osv. Stora reningsverk (25 och uppåt) räknas lite annorlunda, vi hjälper till med att räkna ut vilken storlek man behöver.
Har man tex. ett Attefalls hus på tomten där det finns ytterligare möjlighet för permanentboende kan man med fördel välja vår unika Mälaren 8.
Är ni två grannar som vill dela på ett reningsverk så får man räkna med en Mälaren 12.
Tänk på att har man flera hus eller ni är grannar som tänker bygga tillsammans så rådgör om detta med er gräventreprenör och ev. även med kommunens handläggare.
Glöm inte att skriva ett avtal med dom som delar på reningsverket så det är klart vad som gäller med kostnader för slamtömning, elförbrukning eller om olyckan är framme och det kommer i starka kemikalier som dödar bakterieprocessen.

Julafton och Midsommarafton!  Kommer hela tjocka släkten på besök under någon/några dagar ibland så är det inget man behöver tänka på när man väljer storlek, Mälaren är dimensionerad att hantera tillfälliga större inflöden.
Att välja ett reningsverk med högre kapacitet än vardagliga behovet för att vara på den ”säkra sidan” är inte alltid bra.

Hur ansöker man om ett avlopp?

På din kommuns hemsida finns all information om hur man ansöker om att byta och installera ett nytt avlopp. Det behövs ansökningsblankett som man hittar på hemsidan eller beställs från er miljökontoret i er kommun, till den behöver ni en tomtkarta med den egna vattenbrunnen markerad men även om grannar har sin vattenbrunn i närheten ska dessa vara markerade. Man behöver rita in tänkt placering av reningsverket samt ange var utsläppspunkten hamnar. Rådgör om detta med er gräventreprenör och ev. även med kommunens handläggare. I ansökan behövs också intyg och information om reningsverket, dessa beställs från oss. Många gräventreprenörer/installatörer hjälper till med hela ansökan och installationen.
Har ni frågor som rör reningsverket kontaktar ni oss på Godkända Avlopp.

Samfälligheter/Föreningar

Mälaren finns som standard i storlekarna 6-50PE, större reningsverk byggs och beställs efter behov.
Vi kan därför erbjuda små och stora samfälligheter färdiga lösningar som anpassas efter antal hushåll och personer. Som exempel levererar vi våren 2022, 2st 300PE verk till en samfällighet i södra Sverige. Vi levererar även kontinuerligt till byggföretag som anlägger större reningsverk till nybyggnationer.

Reningsverk Mälaren - reningsverk utan kemikalier

Hur beställer jag ett Mälaren reningsverk?

Godkända Avlopp har ingen konsumentförsäljning, alla produkter säljs via duktiga gräventreprenörer och VA-grossister. Vi har ett brett kontaktnät av grävare som vi kan rekommendera till ditt avloppsprojekt.

Mälarens alla fördelar

 • Kemikaliefritt
 • Inga säckar som skall bytas
 • Framtidssäkert
 • CE märkt EN 12566–3
 • Godkänt för hög skyddsnivå
 • Kontrollerat av boverket
 • Kräver minimalt med underhåll
 • Enkelt att sköta och billigt i drift
 • Service 1gång/år, Gratis första service
 • Möjlighet att teckna serviceavtal
 • Processgaranti vid tecknande av serviceavtal
 • Slamtömning 1gång/år
 • Anpassade för nordiska förhållanden
 • Tillverkat i 100% ren polyeten
 • Låsbara lock på brunn och styrskåp
 • Inbyggt larm för funktionsfel
 • Styrskåpet kan placeras upp till 8m från brunnen
 • Gastätt styrskåp
 • Energiförbrukning från 0,72kw/dygn
 • 20års garanti på reningsverket (ej slitagedelar)
 • 3års garanti på elektroniken (ej slitagedelar)
 • Enkelt att installera (bidrar till låga installationskostnader)
 • Självförankrande tank
 • Levereras komplett färdigt att installeras
 • Tar liten plats på tomten
 • Behöver inte renoveras med jämna mellanrum som tex. en markbädd
Reningsverk Mälaren - reningsverk utan kemikalier