Mälaren reningsverk

Mälaren reningsverk  

Mälaren är ett Kemikaliefritt, CE godkänt, enkelt och lättskött minireningsverk. Det är billigt i drift och får monteras i alla miljöer (hög skyddsnivå).
Du slipper krångel med kemikalier och regelbundna byten av dyra fosforfällor/säckar.
Elektroniken sitter monterad ovan jord i ett separat styrskåp så det inte kan bli översvämmat. I reningsverket finns inga rörliga delar eller elektriska komponenter som måste bytas vid service
Mälaren reningsverk garanterar hög reningseffektivitet som bekräftas av forskning utförd på ett ackrediterat EU-laboratorium, det är även kontrollerat av Svenska Boverket 

 • Kemikaliefritt
 • Inga säckar som skall bytas
 • Inga elektriska komponenter som ska servas eller bytas
 • Mycket lättskött
 • Billigt i drift (från 300kr/år i elförbrukning)
 • Framtidssäkert
 • CE märkt EN 12566–3
 • Godkänt för hög skyddsnivå
 • Kontrollerat av boverket
 • Kräver minimalt med underhåll
 • Service 1gång/år, fri service första året
 • Möjlighet att teckna serviceavtal
 • Processgaranti vid tecknande av serviceavtal
 • Slamtömning 1gång/år
 • Anpassade för nordiska förhållanden
 • Tillverkat i 100% ren polyeten
 • Låsbara lock på brunn och styrskåp
 • Inbyggt larm för funktionsfel
 • Styrskåpet kan placeras upp till 8m från brunnen
 • Energiförbrukning från 0,72kw/dygn
 • 20års garanti på reningsverket (gäller ej slitagedelar)
 • 3års garanti på elektroniken (gäller ej slitagedelar eller överspänning som tex. åsknedslag)
 • Enkelt att installera (bidrar till låga installationskostnader)
 • Levereras komplett färdigt att installeras
 • Tar liten plats på tomten
 • Behöver inte renoveras med jämna mellanrum som tex. en markbädd