Mälaren reningsverk

Mälaren reningsverk  

Mälaren är ett driftsäkert reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier eller andra tillsatser. Med hänsyn till tankarnas konstruktion så passar Mälaren att installeras under samtliga förhållanden. En speciell ribbad konstruktion förstärker tanken med inbyggd förankring. Mälaren levereras med påsvetsad hals som standard och lock som har en låsning samt ett handtag för att lättare lyfta av locket vid slamtömning och service mm.

Mälaren är utrustas med två lyftöglor inför lyft samt till förankring.

Mälaren reningsverk garanterar hög reningseffektivitet som bekräftas av forskning utförd på ett godkänt EU-laboratorium,

  • Mälaren har en förstärkt konstruktion som motverkar att tanken flyter upp
  • Kompressor- och styrsystem finns i ett uteskåp som placeras bredvid Mälaren
  • Kompakt storlek passar alla tomter
  • Högkvalitativa komponenter: kompressor, diffuser, kontrollpanel
  • Reningsverket överensstämmer med EU-standarden EN 12566-3 + A2:2013 
  • CE-märkt samt processgaranti som garanterar rening enligt svenska normer
  • Reningsverkets styrning sätter på ekonomiskt arbetsläge automatiskt
  • Reningsverket övervakar kontinuerligt mängden renat vatten samt antal cykler och strömavbrott
  • Reningsverket är utrustat med larmsystem som informerar om fel på kompressor, hög nivå samt när det är dags för slamtömning
  • Om det blir strömavbrott startas kompressorn om och fortsätter från den punkt där processen har avbrutits. 
Mälaren 6 – Medium
Mälaren 6 – Smal
Mälaren 8 – Smal
Mälaren 12 – Smal
Mälaren 18 – Smal
Mälaren 25 – Smal
Mälaren 35 – Smal
Mälaren 50 – Smal