Dokumentbank

Dokumentbank

Här hittar du information om våra produkter.

Vill du ansöka om att montera ett Mälaren reningsverk så behöver ni bifoga div. dokument, dessa finns samlade under fliken Mälaren.

Godkännanden

Mälaren är testat av oberoende certifierade laboratorier och är CE-godkänt enligt EU-standarden SS-EN 12566–3 (förtillverkade avloppsanläggningar). Även Svenska boverket har granskat Mälaren och lämnat det utan anmärkning. Dessa dokument behöver bifogas vid en ansökan till miljöenheten utöver Miljöenhetens ansökningsblankett och situationsplan. CE-märkning Prestandadeklaration Funktionsbeskrivning Katalog Mälaren 2023 Manual Mälaren 231211 Information om slamtömning och volymer Mälaren

Kommer snart