Bråviken Regnvattenåtervinning

Bråviken Regnvattenåtervinning

Slipp bruna gräsmattor och uttorkade trädgårdsland.

Bråviken Regnvattenåtervinning är framtidens sätt att vattna sitt trädgårdsland, gräsmatta mm. Det blir vanligare och vanligare med bevattningsförbud både om fastigheten har kommunal vattenanslutning eller om man har egen vattenbrunn. Godkända Avlopp har lösningen för att fortsätta vattna som vanligt. Bråviken Regnvattenåtervinning är en komplett lösning med tankar som standard 3, 4 och 5000liter större fås på beställning. Tankarna levereras färdiga att grävas ned i marken och kopplas in på dagvattnet från takavvattningen. Under locket sitter det en sil korg som tar hand om skräp som kommer från taket, den lyfts ur och töms regelbundet vid behov. I tanken sitter det även en helautomatisk pump med upp till 7 bars tryck som man kopplar på trädgårdsslangen och vattnar med som vanligt. Pumpen har inbyggd start och stopp samt torrkörningsskydd. Regnar det mycket så vattenåtervinningen inte används så breddas vattnet igenom tanken och rinner vidare ut i ett dike eller stenkista. För detaljinformation se vår dokumentbank.
  • Inbyggd helautomatisk pump
  • Rensbar sil korg
  • 100% ren polyeten
  • Hållfastighetstestade enligt CE normen EN 126555-1
  • 20års materialgaranti
  • Låsbart och barnsäkert lock med handtag
  • Kraftig konstruktion med ingjutna ribbor som fäster i marken
  • Ingjutna lyft  och förankringsöglor
  • Finns i storlekarna 3000, 4000 och 5000l
  • Modell låg finns i storlekarna 4000, 7500, 11000, 14500, 18000 och 21500 liter
Regnvattenåtervinning Bråviken 3000l
Bråviken 3000l
Bråviken Regnvattenåtervinning sprängskiss
Bråviken sprängskiss

Bråviken finns nu som lågbyggd modeller i en mängd olika storlekar. Dessa lågbyggda finns även för montering i parkeringsytor och vägar. Vid behov finns även körbara lock till dessa.

Storlekar från 3500-21500liter, alla modeller är som standard utrustade med tryckstyrd pump, silkorg samt anslutningslåda frö trädgårdsslang.

Bråviken Regnvattenåtervinning rund modell
Bråviken Regnvattenåtervinning insida
Bråviken Regnvattenåtervinning medellång modell
Bråviken Regnvattenåtervinning långbyggd modell