Skiren UV-brunn

Skiren

Skiren UV-brunn är en produkt för att rena avloppsvatten från smittoämnen såsom
e-colie bakterier mm. då man inte kan rena vattnet på traditionellt vis med uppehållstid.
UV-brunnen består av en tank dit man leder vattnet från tex. reningsverket, vattnet samlas upp i brunnen och pumpas sedan automatiskt genom en UV-lampa som belyser vattnet och avdödar bakterierna.
På inloppsröret finns det ett tvättbart slam skydds filter (terra) som förhindrar ev. slam att komma in i brunnen. Det lyfts enkelt ur och spolas av med trädgårdsslangen vid rengöring.
Pumpen kan även pumpa vattnet vidare till lämplig utsläppspunkt.

UV-lampans lysrör har en brinntid på ca:9000 timmar och behöver bytas en gång/år, detta görs lämpligen vid årsservice då man även gör rent det inbyggda skyddsglaset.

UV-brunnen innehåller en brunn en pump och en UV-lampa med ett separat styrskåp. Allt komplett och monterat och klart.
För detaljerad info se produktblad.

UV-brunn men tillhörande pump och styrskåp, (röret på bilden mellan enheterna ingår ej)