Skiren UV-brunn

Skiren

Skiren UV-brunn är en produkt för att rena avloppsvatten från smittoämnen såsom e-colie bakterier mm. då man inte kan rena vattnet på traditionellt vis med uppehållstid. UV-brunnen består av en tank dit man leder vattnet från tex. reningsverket, vattnet samlas upp i brunnen och pumpas sedan automatiskt genom en UV-lampa som belyser vattnet och avdödar bakterierna. På inloppsröret finns det ett tvättbart slam skydds filter (terra) som förhindrar ev. slam att komma in i brunnen. Det lyfts enkelt ur och spolas av med trädgårdsslangen vid rengöring. Pumpen kan även pumpa vattnet vidare till lämplig utsläppspunkt. UV-lampans lysrör har en brinntid på ca:9000 timmar och behöver bytas en gång/år, detta görs lämpligen vid årsservice då man även gör rent det inbyggda skyddsglaset. UV-brunnen innehåller en brunn en pump och en UV-lampa med ett separat styrskåp. Allt komplett och monterat och klart. För detaljerad info se produktblad.
Skiren UV-Brunn
UV-brunn men tillhörande pump och styrskåp, (röret på bilden mellan enheterna ingår ej)