Skiren UV-brunn

Skiren UV-brunn är till för att rena klart avloppsvatten från smittoämnen såsom e-colie bakterier mm.
UV-bunnen består av en tank dit man leder vattnet från tex. reningsverket, vattnet samlas upp i brunnen och pumpas sedan automatiskt genom en UV-lampa som belyser vattnet och avdödar bakterierna. Vattnet kan sedan ledas vidare till recipienten genom en tryckslang (PEM32)

UV-brunnen innehåller en brunn en pump och en UV-lampa. Allt komplett och monterat och klart.
För detaljerad info se produktblad.