För Kommuner

Här samlar vi all information som kan tänkas behövas för att behandla en ansökan om att installera Godkända Avlopps produkter.

Mälaren

Kortfattad information om reningsverket:
Mälaren är av typen SBR reningsverk och renar avloppsvatten satsvis med enbart luft och med BIO-P processen som grund.
För mer beskrivning klicka här.

CE-märkning
Funktionsbeskrivning
Prestandadeklaration
Information om slamtömning och volymer Mälaren och Roxen
Provresultat e-coli
Manual Mälaren
Katalog Mälaren 2022

Roxen

Kortfattad information om reningsverket:
Roxen är av typen genomströmningsverk och renar med principen X liter in-X liter ut och med enbart luft och med BIO-P processen som grund.
För mer beskrivning klicka här.

Roxen Broschyr
Installations Manual Roxen
Ägar Manual Roxen
Prestandadeklaration Roxen 6
ROXEN CE 6
Information om slamtömning och volymer Mälaren och Roxen

Vänern

Kortfattad information om Vänern.
Slamavskiljaren vänern är en slamavskiljare med tvåkammarlösning, på utloppet sitter ett terra filter som filtrerar utgående vatten. För mer information klicka här.

Manual Vänern och stora bdt

Skiren UV-Brunn

Kortfattad information om UV-brunnen:
Skiren är en kombinerad brunn med UV belysning och pump byggd för att rena spillvatten från reningsverk mm. från skadliga bakterier. 
För mer beskrivning klicka här.

Manual Skiren

BDT Stor Och Liten

Kortfattad information om reningsverket:
Mälaren är av typen SBR reningsverk och renar avloppsvatten satsvis med enbart luft och med BIO-P processen som grund.
För mer beskrivning klicka här.

Manual Vänern och stora bdt

Provtagningsbrunn 

En enkel provtagningsbrunn att montera efter reningsverk och
andra produkter för att kunna göra vattenanalyser.
PB 160 har in och utlopp 110mm med anslutningsmuff samt ett
lodrätt 160mm provtagningsrör. I provtagningsdelen finns gott
om vatten för provtagning. Vid utspolning av spillvatten från
reningsverk (SBR) så byts vattnet effektivt ut så det alltid är nytt
vatten i provtagningsdelen.

PB160 produktblad och inst. manual