Om oss

Välkommen till Godkända Avlopp

Historia

2014 startades Godkända Avlopp av entreprenören Peter Jonsson med målsättning att sälja och installera avloppslösningar genom totalentreprenad och konceptet var att göra det enkelt för fastighetsägaren att åtgärda gamla och utdömda avlopp. Peter sålde då olika på marknaden befintliga varumärken men var inte nöjd med existerande teknik utan ville driva utvecklingen framåt med enkelhet och miljö som mål.

2018 startades ett samarbete med en europeisk leverantör och man började utveckla ett nygammalt koncept inom avloppsrening, resultatet blev Sveriges första och hittills enda helt kemikalie och tillsatsfria reningsverk Mälaren. När försäljningen drog i gång av det nya reningsverket förändrades sättet att sälja på och Peter slutade med totalentreprenaderna och gamla leverantörer avslutades med fullt fokus på att introducera Mälaren på den nordiska marknaden.

Nutid

Godkända Avlopp växer med rekordfart och konceptet Kemikaliefritt Reningsverk är en succé.
Personalstyrkan har ökat och är nu 5 personer och 2 personer på service.
Även sortimentet växer, från att ha börjat med Mälaren 2018 har Godkända Avlopp i dag förutom reningsverket även egenutvecklade slamavskiljare (i folkmun kallat trekammarbrunn), slutna tankar för tex. vakuumtoaletter, pumpbrunnar, vattenkassetter och inte minst regnvattenåtervinning som är framtidens miljövänliga sätt att sköta trädgårdsbevattningen.

Framtid

Godkända Avlopp kommer fortsätta att växa med flera spännande och innovativa lösningar, i pipeline ligger tex. större pumpstationer för avlopp, lösa pumpar samt nya spännande lösningar som kommer att revolutionera reningen av avlopp och vatten. 2022 kommer även Godkända Avlopp introducera Mälaren i våra grannländer.
Vi ser även fram emot att under senare delen av 2022 början 2023 inviga en helt nybyggd fabrik som kommer att öka tempot rejält i produktion och produktutveckling allt för att möta den stora efterfrågan på miljövänliga avlopp.
Storlekarna på reningsverken växer och under kommande vår levererar vi det första av två som kommer att bli Nordens största Mälaren, en specialbeställning för att anslutas till en större samfällighet i södra Sverige.

Godkända avlopp har ett brett sortiment med flera av marknadens bästa avloppsprodukter som levereras via återförsäljare och gräventreprenörer över hela Sverige.