Om oss

Om Godkända Avlopp i Sverige AB

Godkända Avlopp är en grossist och importör av avloppsprodukter för små och stora fastigheter. Våra reningsverk finns i många olika modeller och storlekar för att kunna passa alla typer av installationer och miljökrav. Våra reningsverk finns hos kunder i dom flesta kommuner från Ystad i söder till Boden i norr. Vårt sortiment består av
  • Reningsverk för normal skyddsnivå (helt kemikaliefria)
  • Reningsverk för hög skyddsnivå (helt kemikaliefria)
  • Slamavskiljare (vanligen kallad trekammarbrunn)
  • Dagvattenkassetter
  • Slutna tankar
  • UV-Brunnar
  • Pumpbrunnar för dagvatten
  • Pumpbrunnar för avlopp (nyhet våren 2024)
  • Regnvattenåtervinning
  • Bakterier för avloppssystem “Trigger-1”
Vår försäljning sker via ett stort nät av gräventreprenörer och återförsäljare runt om i hela Sverige. Är du konsument och vill ha någon av våra produkter kontakta din lokala grävfirma eller oss på Godkända Avlopp så föreslår vi någon i din närhet.

Historia

2014 startades Godkända Avlopp av entreprenören Peter Jonsson med målsättning att sälja och installera avloppslösningar genom totalentreprenad och konceptet var att göra det enkelt för fastighetsägaren att åtgärda gamla och utdömda avlopp. Peter sålde då olika på marknaden befintliga varumärken men var inte nöjd med existerande teknik utan ville driva utvecklingen framåt med enkelhet och miljö som mål. 2018 startades ett samarbete med en europeisk leverantör och man började utveckla ett nygammalt koncept inom avloppsrening, resultatet blev Sveriges första och hittills enda helt kemikalie och tillsatsfria reningsverk Mälaren som är godkänt vid hög skyddsnivå. När försäljningen drog i gång av det nya reningsverket förändrades sättet att sälja på och Peter slutade med totalentreprenaderna och gamla leverantörer avslutades med fullt fokus på att introducera Mälaren på den nordiska marknaden.

Nutid

Godkända Avlopp växer med rekordfart och konceptet Kemikaliefritt Reningsverk är en succé. Personalstyrkan har ökat och är nu 4 personer och 3 personer på service. Även sortimentet växer, från att ha börjat med Mälaren 2018 har Godkända Avlopp i dag förutom reningsverket även egenutvecklade slamavskiljare (även kallat trekammarbrunn), slutna tankar för tex. vakuumtoaletter, pumpbrunnar, vattenkassetter och inte minst regnvattenåtervinning som är framtidens miljövänliga sätt att sköta trädgårdsbevattningen.

Framtid

Under våren 2024 lanserar vi ett nyutvecklat minireningsverk anpassat för normal skyddsnivå. Ett riktigt bra alternativ till trekammarbrunn och markbädd rent ekonomiskt. På gång under 2024 har vi också stora pumpstationer, pumpar mm. Godkända avlopp har ett brett sortiment med flera av marknadens bästa avloppsprodukter som levereras via återförsäljare och gräventreprenörer över hela Sverige.