Provtagningsbrunnar

Godkända Avlopps PB 160

En enkel provtagningsbrunn att montera efter reningsverk och andra produkter för att kunna göra vattenanalyser.
PB 160 har in och utlopp 110mm med anslutningsmuff samt ett lodrätt 160mm provtagningsrör. I provtagningsdelen finns gott om vatten för provtagning. Vid utspolning av spillvatten från reningsverk (SBR) så byts vattnet effektivt ut så det alltid är nytt vatten i provtagningsdelen.
Brunnen levereras med ett lock med handtag.

PB 160 monteras efter reningsverket med ett fall på 1:100
Var noga med att utloppssidan är något lägre än inloppssidan så fallet bibehålls genom
brunnen.
PB 160 bör monteras så långt det är möjligt från
reningsverket,
rekommenderat avstånd
mellan reningsverk och PB 160 är minst 5m. Om fallet på
ledningen är kraftigt kan PB 160 monteras närmre.
För att flödet genom
brunnen ska bli bra bör
montering av PB 160 ske på en ”raksträcka” av ledningen och övriga produkter såsom backventiler mm. får inte
monteras tillsammans med
PB 160.

Fakta:
Höjd  1120mm
Bredd 900mm
In och Ut 110mm
Provtagningshals 160mm
Volym 12L