Provtagningsbrunnar

Provtagningsbrunn 160

En enklare variant för provtagning av utgående vatten från reningsverk (SBR). Denna provtagningsbrunn monteras direkt på röret (110mm) för utgående renat vatten.
Vattnet samlas i botten på vattenlåset för enkel provtagning och byts effektivt ut vid varje utpumpning från reningsverket så det alltid är “färskt” vatten vid provtagning.