BDT 1-3 Hushåll

Godkända Avlopps BDT rening

Bad, Disk, Tvätt eller “gråvatten”  som man också kallar det.
Detta är alltså en slamavskiljare med filter för rening av BDT vatten som man kopplar till husets gråvattensystem (ej toalett).
Toaletten behöver därför anslutas till ett eget system som tex. vacuum toalett eller en kvarntoalett tillsammans med en sluten tank. Ett annat alternativ kan vara en förbränningstoalett.
Detta är ett perfekt alternativ till det lilla hushållet eller sommarstugan som står oanvänd under vinterhalvåret.
Principen är att gråvattnet kommer in i den större kammaren och passerar olika filter som filtrerar bort rester från kök, tvätt och dusch, det rena vattnet leds ut till lämplig recipient efter tanken, det kan vara ett dike, stenkista eller våtmark mm.
En eller två gånger/år kommer slambilen och tömmer slamkammaren.
För detaljinformation se vår dokumentbank.

  • Renar gråvatten från 1-3hushåll
  • Enkel att installera
  • Enkel att använda
  • Behöver ingen ström
  • Kapacitet 2000 liter
  • Mått på tanken 215x120x186cm (LxBxH)
  • Tanken är avsedd att grävas ned
  • Inbyggda lyft/förankrings öglor
  • Låsbart lock ingår
  • Certifierad enligt CE 12566-3
Tanken på bilden saknar hals och lock.
Inlopp 110mm
Reningsfunktionen innebär att gråvattnet flödar från vänster till höger på bilden genom tanken och filtren