Vänern Slamavskiljare

Slamavskiljare Vänern - ersätt din trekammarbrunn

Godkända Avlopps slamavskiljare är framtagna för att ersätta gamla sortens trekammarbrunnar med en modern plasttank. Plasten är åldersbeständig och beräknad att hålla långt över 100år.
Slamavskiljaren är avsedd för att ansluta till  BDT och WC,  vattnet leds sedan ut till en infiltration eller markbädd. Slammet samlas i den första kammaren och det avslammade vattnet passerar vidare till kammare två för att sedan rinna genom ett spolbart Terra filter innan det kommer ut i infiltration/markbädden.
Det spolbara Terra filtret gör att risken för slamflykt är obefintlig.
Godkända Avlopps slamavskiljare finns i två olika utföranden medium och låg.
 
 • GA:s slamavskiljare är den enda i klassen som kan ansluta tanken i olika vinklar. Lösningarna gör det möjligt att undvika skarpa böjar när du monterar avloppsröret eller ansluta flera fastigheter från olika håll.
 • Alla tre ingångar är 110 mm
 • Det inbyggda Terra filtret förhindrar eventuellt flytslam att följa med ut till markbädden/ infiltration. 
 • Terra filtret spolas ovanifrån med vattenslang 1-2 gånger/år eller vid behov.
 • Enkel installation med tanke på lågt placerat inlopp (från 910mm till vattengång)
 • Modell låg har teleskopisk hals för enkel justering mot marknivå.
 • Slamavskiljaren har  ribbor i ytterväggarna som gör den självförankrande.
 • På toppen är det ingjutet två kraftiga lyftöglor som även kan användas vid extra förankring i mark.
 • Låsbart lock med handtag, trekantsnyckel ingår.
 • Vänern medium finns i 2000 och 2500l
 • Vänern låg finns i storlekarna 2000, 2500, 3000, 4000och 5000l
 • Vid behov av större så byggs dom efter behov.
 • 100% ren polyeten
 • Hållfastighetstestade enligt CE normen EN 126555-1

  För detaljinformation se vår dokumentbank.

Slamavskiljare Vänern Medium med tre ingångar
Vänern Medium med tre ingångar
Slamavskiljare Vänern 2000l
Vänern 2000l
Slamavskiljare Vänern Låg med teleskopisk hals
Vänern Låg med teleskopisk hals
Vänern Slamavskiljare lyft/förankringsöglor
Lyft/Förankringsöglor
Vänern Slamavskiljare spolbart terrafilter
Spolbart Terrafilter
Vänern Slamavskiljare spolbart Terra-filter
Spolbart Terra filter