Projektering

I samarbete med Avlopp & Kretslopp AB projekterar vi enskilda avlopp från 1 fastighet till större gemensamhetsanläggningar.
Fyll i en intresseanmälan för tidsbokning.

I projekteringen ingår:

  • Besök på fastigheten.
  • Information om avloppslösning som passar Ert behov
  • Kontakter med Miljökontoret
  • Upprättande av detaljerande ritningar, markanalys m.m.
  • För framställande av en komplett ansökan till miljökontoret i din kommun.