Projektering

I samarbete med Avlopp & Kretslopp AB projekterar vi enskilda avlopp från 1 fastighet till större gemensamhetsanläggningar.

I samarbete med Avlopp & Kretslopp AB har vi gratis rådgivning av enskilda avlopp, fyll i en intresseanmälan för tidsbokning.

I projekteringen ingår:

Besök på fastigheten.

Information om avloppslösning som passar Ert behov, Kontakter med Miljökontoret, Upprättande av detaljerande ritningar, markanalys m.m.
För framställande av en komplett ansökan till miljökontoret i din kommun.