Projektering

I sammarnete med Avlopp & Kretslopp AB projekterar vi  enskilda avlopp från 1 fastighet till större gemensamhetsanläggningar.

I samarbete med  Avlopp & Kretslopp AB har vi gratis rådgivning av enskilda avlopp, fyll i en intresseanmälan  för tidsbokning.

I projekteringen ingår:

Besök på fastigheten

Information om avloppslösning som passar Ert behov Kontakter med Miljökontoret Upprättande av detaljerande ritningar, markanalys m.m Förframställande av en komplett ansökan till miljökontoret i din kommun